.::Rodent::.
 

Voortplantig bij R. DH.


Russische dwerghamsters van Katia

Het eerste wat men moet doen voor men met fokken begint is het geslacht leren kennen van de dwerghamster.

Vooraleer je het vrouwtje bij het mannetje zet, moet je zeker van het geslacht zijn: neem de hamster delicaat maar zeker in de linkerhand, de duim onder de voorpootjes en de andere vingers over de rug, met de duim en de wijsvinger links van het dier. Met de rechterhand druk je lichtjes aan beide zijden van de genitaliën en dan zie je duidelijk het geslacht van je dwerghamster.

Dwerghamsters kunnen zich het hele jaar door voortplanten.

Men kan ze binnen in huis houden, ofwel in een garage of tuinhuisje (een verwarming is niet noodzakelijk!)

Om te verhinderen dat de hamsters kou krijgen kan men best veel nestmateriaal ter beschikking stellen en stro zodat ze een warm nestje kunnen bouwen.

Het is wenselijk de mogelijkheid te voorzien om in de zomer vensters of deuren te kunnen openzetten om frisse lucht toe te laten, zodat de dieren niet te veel afzien van de hitte. Een ventilator kan ook voor de nodige verfrissing zorgen.

Verlichting (en eventueel een radio) zijn in sommige fokkerijen aangeschakeld tot 1h ‘s morgens. De hamsters hebben dus licht van ‘s morgens vroeg tot ‘s nachts. De extra verlichting is de belangrijkste factor voor een succesvolle voortplanting. Dit verhindert ook meestal dat de Russische dwerghamster in wintervacht gaat.

Fokdieren worden slechts ingezet wanneer ze uitgegroeid zijn en een goede kleur, tekening en conditie hebben.

Bepaalde fokkers zetten de mannetjes slechts in na minimum zes maanden, wanneer ze volledig klaar zijn en men hun aalstreep en hun ideale vorm van pelsbolletje goed kan zien.

Op die leeftijd krijgen ze een vrouwtje dat over dezelfde kwaliteiten beschikt.

Bij een aantal fokkers worden de koppels samengehouden voor het leven. Anderen plaatsen de vrouwtjes ongeveer twee dagen voor het werpen apart met een hele hoop nestmateriaal, papierrolletjes, een wiel, een knabbelbeen en extra rijk voer.

De meesten zetten er ook een huisje in ofwel uit de handel, of een halve kokosnoot of ook wel een schoendoosje voor kinderschoenen waar men vooraan en achteraan gaten in maakt ongeveer twee centimeter boven het niveau van de bodem van de kooi,

Het nestje wordt opgevuld met houtkrullen en/of wc– of keukenpapier, zodat de jongen zacht liggen.

Het mannetje wordt in de oude kooi gelaten om te recupereren. Soms wordt hij dan ingezet bij een tweede of zelfs een derde vrouwtje tot zolang zijn eerste vrouwtje zich met haar jongen heeft beziggehouden en gerecupereerd en terug in goede conditie is.

Als je hem koppelt met een ander vrouwtje kan je de man best gedurende enkele dagen in een ander hok steken met vers strooisel, voer en een schuilhokje, vooraleer je het vrouwtje er bij plaatst.

Het vrouwtje zal zich intens bezig houden met haar nieuwe woning in afwachting van de geboorte van haar nieuwe kroost. Ze maakt een komvormig nest zo ver mogelijk van de opening weg en verzamelt een voedselreserve die ze in de nabijheid van het inloopgat plaatst. Wanneer men een kartonnen huisje gebruikt, maakt ze een nooduitgang aan het andere eind van de ingang. Het is deze opening die de jongen zullen gebruiken wanneer ze het nest voor het eerst verlaten, na een uitgebreid geurspoor tot aan hun moeder gemaakt te hebben.

Eenmaal de jongen geboren zijn, worden de voordelen van een schoendoos duidelijk.

- het deksel kan eenvoudig opgelicht worden om de moeder te helpen met het voer en het is gemakkelijk de jongen te controleren.

Door het geven van in melk geweekt brood kan men het verlies van lacterende moeders minimaliseren.

Een fijne voeding kan in het nest gegeven worden vanaf de negende dag. Deze kan eventueel gemengd worden met fijngeraspte wortel, avocado of een mengsel van nootjes en babykoekjes dat men tot poeder kan malen in een koffiemolen. Op deze manier likken de jongen aan het voer en leren ze gemakkelijker te eten.

Door het voedsel te completeren met dit mengsel zullen de jongen rapper groeien en zullen ze sneller gewennen aan de persoon die ze voedert.

Deze voeding geeft hen een voorsmaakje van het voedselaanbod dat ze in hun later leven zullen krijgen en maakt het mogelijk ze groter te laten uitgroeien, wat meestal leidt tot een grotere vruchtbaarheid.

De positie van de gaten in de doos, op ongeveer twee centimeter boven de bodem, verhindert dat de jongen, die aan de tepels van de moeder blijven hangen, buiten het nest gesleept worden.

Door het veel in contact komen met de moeder en de jongen, kan men ze gemakkelijker temmen en ze reeds snel zonder gevaar manipuleren.
Tijdens de lactatieperiode worden de jongen regelmatig gecontroleerd op hun gezondheid en hun eventuele showkwaliteiten.

In het geval het een fokker betreft die mee wil doen aan tentoonstellingen, zullen de jongen slechts ingezet worden voor de fok wanneer ze aan strenge eisen voldoen.

Vanaf de zesde dag begint de nestdoos minder fris te ruiken… men moet ze dus vernieuwen, en de jongen en alle attributen na het schoonmaken van de kooi terug op hun plaats zetten.

Men moet ze minstens een drietal keer per dag in de hand nemen om ze voldoende tam te maken.

De jongen worden normaal gespeend voor de 28e-30e dag. Daarna kunnen ze gedurende ongeveer een à twee weken in groep worden gehouden. Na een veertiental dagen samen doorgebracht te hebben worden de jongen gescheiden volgens geslacht.

Het beste is om verschillende nesten van gespeende jongen bij mekaar te zetten. Op deze manier worden hun biologische klokken gesynchroniseerd en hebben de meeste vrouwtjes hun nest binnen een tijdsspanne van twee dagen. Dit is gemakkelijk wanneer men jongen moet laten adopteren.


Neefjes van de Rus: Campbelli dwerghamsters

Om het adopteren door een andere moeder te vergemakkelijken kan men vanille-essence gebruiken om de geur van de vreemde jongen te maskeren . Dit ruikt sterk en is niet schadelijk wanneer de hamsters zich wassen

Gebruik geen parfums of desinfecteermiddelen die schadelijk kunnen zijn.

Wrijf uw handen in met vanille-essence en be »handel » de jonge dieren: streel ze, raak ze aan tot de jongen doordrongen zijn van vanillegeur. Ook de geur van andere vrouwtjes wordt zo gemaskeerd, zodat de jongen zonder problemen geaccepteerd worden.

Soms, slechts zelden, ontwikkelen de lacterende moeders een mastitis die zeer pijnlijk kan zijn. Indien de jongen ouder zijn dan 14 dagen kunnen ze verder zonder moedermelk en kan men ze lactol geven. [1 deel Lactol op 6 delen water].

Om de moeder zich te laten verpozen kan men haar samen met haar meisjes verplaatsen naar een vers, proper hok, terwijl men de mannelijke dieren in hun vertrouwde omgeving laat.

De schok van de verplaatsing zorgt voor een neiging tot droogvallen van de moeders en de dochters schijnen er geen last van te ondervinden.

Men kan aan de mannetjes een voedselcomplement aanbieden van het poeder dat we voorheen beschreven hebben.

Zo hebben ze zonder moeite alle voedingsstoffen die ze nodig hebben.

Wanneer ze te jong zouden zijn om aan een flesje te drinken kan een kommetje water een groot gevaar betekenen. Ze riskeren te verdrinken. Om dit te vermijden kan men in het kommetje knikkers leggen en het water vullen tot juist erboven.

Geef ook geraspte wortelen en een groot stuk komkommer onder het flesje, zodat ze deze associëren met water.

Geef aan de moeder papierrolletjes zodat ze zich kan verstoppen en uit de ogen van haar dochters kan blijven, dit om vechtpartijen te vermijden.

Normalerwijze is de conditieverbetering van de moeders spectaculair en na een tweetal weken is ze weer de oude.

De nestgrootte van de Russische dwerghamster is gelijk aan deze van andere dwerghamstersoorten, maar de mortaliteit is meestal hoger (kannibalisme bij te grote nesten of andere redenen…).


Russische dwerghamsters in pearl en blauwwild

Het gemiddeld aantal jongen per worp is 5-7, maar 8 of 9 jongen zijn geen zeldzaamheid.

Nestjes van 2-3 jongen zijn meer courant wanneer het mannetje bij zijn vrouwtje blijft. Hij zal direct na de geboorte proberen het vrouwtje te dekken en soms worden de jongen dan uit het nest verspreid en gescheiden van de tepels van het vrouwtje. Als de jongen al goed terecht komen, lijden ze meestal aan een melktekort wanneer de foetussen zich ontwikkelen.

Men zegt dikwijls dat Russen zich niet voortplanten in winterkleed (winter white).

Uit eigen ervaring weten we dat dit niet waar is. We hebben nesten gehad

- wanneer het mannetje in winterkleed was.

- wanneer het vrouwtje in winterkleed was.

- wanneer zowel het vrouwtje als het mannetje in winterkleed waren.

De vruchtbaarheid van de Pearl of parelgrijze mannetjes :

De pearl mannetjes zijn niet steriel: ze zijn meestal minder vruchtbaar, of zijn slechts vruchtbaar gedurende een zekere periode, maar ze zijn zeker in staat om te fokken. Het is dus mogelijk om met een koppeltje pearls te fokken.


.::Rodent::.

 

Copyright 2003 Rodent