.::Rodent::.
 

Infos


U zal hier veel informaties vinden over je favoriete dieren ;-)

Uw knaagdieren
Welke knaagdier(en) hebt u?
Hamsters
Dwerghamsters
Ratten
Muizen
Chinchillas
Gerbils
Degoes
Eekhoorns
Anders

Resultaten
Meedelingen

De 23/06/03: Belangrijke meededeling op advies van de Voedsel en Warenautoriteit uit Nederland
In verband met de recente uitbraak van apenpokken (‘monkey pox’) bij mensen in de Verenigde Staten door contact met recent geïmporteerde Afrikaanse knaagdieren of daarmee in contact gekomen prairiehondjes, is een verhoogde paraatheid vereist bij medewerkers van de UKG. Een deel van de (mogelijk besmette) knaagdieren, met name prairiehondjes, zijn mogelijk naar Nederland geëxporteerd.
Bij telefonische contacten door receptiemedewerkers en studenten met eigenaren van genoemde diersoorten die sinds 15 april 2003 zijn aangeschaft is het van belang dat er wordt doorverbonden met de dienstdoende dierenarts van de afdeling vogels en bijzondere dieren.
Mensen die vanaf 15 april een prairiehondje (is een Amerikaans knaagdier) of een uit Afrika afkomstig knaagdier hebben gekocht wordt aangeraden om opmerkzaam te zijn op eventuele ziekteverschijnselen (algemeen ziek zijn, geen eetlust, weinig activiteit). Mensen die dergelijke verschijnselen opmerken bij de dieren of zelf ziek zijn geworden terwijl ze contact hebben (gehad) met een prairiehondje, wordt aangeraden contact op te nemen met de Voedsel en Waren Autoriteit (zie onder).

Verschijnselen van knaagdieren na besmetting met apenpokken kunnen zijn:
·-koorts
·-hoesten
·-ooguitvloeiing
·-vergrote lymfknopen
·-roodheid van de huid met blaarvorming
·-sterfte

Contactpersonen van alle leeftijden zijn vatbaar maar het meeste risico wordt gelopen door kinderen onder de 10 jaar.

De symptomen van mensen die besmet zijn met apenpokken kunnen zijn:
·-koorts
·-hoofdpijn
·-rugpijn
·-vergrote lymfknopen
·-keelpijn
·-hoesten
·-kortademigheid
·-huiduitslag
·-sterfte bij 1-10% van de geïnfecteerde personen

Na contact met besmette dieren kan onmiddellijke vaccinatie met het pokkenvaccin nog bescherming bieden.
Aangeraden wordt contacten met mogelijk besmette dieren zoveel mogelijk te vermijden en bij bezoeken aan de kliniek de dieren niet in contact te laten komen met andere patiënten en patiënteigenaren in de wachtkamer.

Onderzoek van prairiehondjes en Afrikaanse knaagdieren aangeschaft na 15 april 2003 moet plaats vinden in de quarantaineruimte van de afdeling VBD nadat persoonlijke beschermingsmaatregelen zijn getroffen, zoals beschermende kleding, handschoenen, en airflowhelm.

Om een tweesporenbeleid te voorkomen, dient bij gevallen verdacht van apenpokken direct contact te worden opgenomen met ondergetekende voor verdere diagnostiek (b.g.g. de meldkamer van de Voedsel en Waren Autoriteit/Keuringsdienst van Waren 0800- 0488; 070-3407001; Tanja Jacobs 070-3405690).

Personen die in contact zijn geweest met verdachte gevallen en/of zelf ziekteverschijnselen vertonen die in verband kunnen staan met het contact met prairiehondjes, dienen tevens direct contact op te nemen met de infectieziektearts van de GGD.

J.T. Lumeij (telefoon 030-2531800, bgg 06-51218206)

http://212.204.245.93/actueel.php?command=detail&id=1551

Voor meer informatie over de uitbraak in USA zie http://www.cdc.gov/ncidod/monkeypox/index.htm

.::Rodent::.

 

Copyright 2003 Rodent